«Мемлекеттік қызмет көрсету туралы бұйрық»
22-11-2014 06:41

                                                      БҰЙРЫҚ

                                 4-01/86/2

                                          2014жыл 5қыркүйек

 

 

 

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ  БАСҚАРМАСЫ

 

«ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ «ЖАС ДАРЫН»

МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН МЕКТЕБІ» ММ

_________________________________

 

Мемлекеттік қызмет көрсету

туралы толықтыру енгізу

 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31-тамыздағы «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы» №1119 қаулысы, Павлодар облысы әкімдігінің 2012 жылғы 13 желтоқсандағы №349/12 қаулысы Павлодар облысы білім беру басқармасының 2013жылғы 4-ақпандағы  «Білім беру саласындағы мемлекеттік қызмет көрсету регламенттерін бекіту туралы»  №1-05/49 хаты  негізіндеБҰЙЫРАМЫН:

1. Павлодар қаласының «Жас дарын» мамандандырылған мектебі» ММ мемлекеттік  қызмет  көрсетудің іске асырылуы мен сапасына жауапты тұлғалар тағайындалсын.

   1.      Білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру «Білім туралы» ҚР  2007  жылғы 27-шілдедегі Заңы және ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23-тамыздағы  №1080 қаулысымен бекітілген орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, «Білім беру қызметінде білім беру ұйымдарының пайдаланатын қатаң есептегі құжаттарды жүргізу формасын бекіту» туралы, БжҒ министрінің 2007 жылғы 23-қазанда №502 бұйрығы, ҚР БжҒ министрінің 2007 жылғы 21-қарашадағы №565 бұйрығымен бекітілген «Білім туралы құжаттарды рәсімдеу жөнінде нұсқаулық» негізінде жүзеге асырылсын.

Жауапты: А.Т. Сырттанова– директордыңоқуісіжөніндегіорынбасары.

   2.      Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарына денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды үйде жеке тегін оқытуды ұйымдастыру үшін құжаттарды қабылдау ҚР  БжҒМ 2004 жылдың 26-қарашадағы №974 бұйрығына сәйкес атқарылсын.

Жауапты: А.Т. Сырттанова– директордыңоқуісіжөніндегіорынбасары.

  3.      "ЖалпыбілімберетінмектептердегібілімалушыларментәрбиеленушілердіңжекелегенсанаттарынатегінтамақтандыруҚРҮкіметінің  2014 жылы19-ақпандағы  №115 қаулысынасәйкесжүргізілсін.Жауапты: Р.Н. Досумбекова– әлеуметтікпедагог.

   4.      Азқамтылғанотбасыбалаларыныңқаласыртындағыжәнемектепжанындағы лагерьлердедемалуыүшінқұжаттардықабылдауҚРҮкіметінің2008 жылдың25-қаңтардағы№64 қаулысынасәйкесжүргізілсін.

ЖауаптыР.Н. Досумбекова– әлеуметтікпедагог.

  5.      Негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға  қабылдау ҚР Үкіметінің 2012 жылдың 19-қаңтардағы №127 қаулысы негізінде мектепішілік ережеге сәйкес жүргізілсін. 

 Жауаптылар: Б.Х. Абдиюсупова – директордың орынбасарыжәне         А.У. Кусаинова– мектеп психологы.

  6.      «Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернатнысанында оқуға рұқсат беру» ҚР Үкіметі 2014 жылдың  23-мамырдағы  №538 қаулысы негізінде жүргізілсін.

Жауапты: А.Т. Сырттанова– директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

2.  Мемлекеттік көрсетілетін  қызмет стандартында белгіленген мемлекеттік  қызмет көрсету мерзімі қатаң түрде сақталынсын (1 тәулік ішінде).

3.   Тармақтардың орындалуын бақылау: 1.  3),4) – директордың тәрбие ісі  жөніндегі орынбасары  ережеге сәйкес жүргізілсін А.М. Арынгазина;          2.   1), 2), 5), 6)  – өзіме жүктелсін.

4. Жалпы бұйрықтың орындалуын өзіме қалдырамын.

 

 

                               

Мектеп директоры                              С.Т. Хасанова

 

 

 

 

 

 

Бұйрықпен таныстырылды

А.Т. Сырттанова

Б.Х. Абдиюсупова

А.М. Арынгазина

Р.Н. Досумбекова

А.У. Кусаинова

Біздің контактар

Қазақстан Республикасы

Павлодар қаласы

Астана к.,125

(Картадан көрсету)

 

+7 (7182) 61-81-32

e-mail: gasdaryn@mail.ru

 

Павлодар қаласының «Жас дарын» мамандандырылған мектебінің электронды оқыту жүйесінің порталы